1. Men kan enkel inschrijven voor een volledige kampweek.

2. De deelnemers kunnen enkel via de website een optie nemen voor een plaats in één of meerdere kampen. U ontvangt dan een uitnodiging tot betaling. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Nadat Wakasa de betaling ontvangen heeft, krijgt u enkel via e-mail een bevestiging van betaling.

3. Na het ontvangen van het overschrijvingsformulier heeft de deelnemer 21dagen om de betaling uit te voeren. Wanneer de betaling Wakasa niet tijdig bereikt, vervalt automatisch de optie en wordt de plaats doorgegeven aan een reservekandidaat. Belangrijk: De gestructureerde mededeling op de betalingsuitnodiging is specifiek. Het is van belang dat dit nummer correct genoteerd wordt op de overschrijving.

4. Deelnemers die hun elektronische optie niet wensen te bevestigen worden verzocht dit zo snel mogelijk aan Wakasa door te geven. Voor reservekandidaten worden zo onnodig lange wachttijden vermeden.

5. Annulatie van een kamp:

  • a. indien het kamp nog niet betaald was, dan kunnen wij de inschrijving kosteloos annuleren.
  • b. Indien het kamp reeds betaald was, dan zijn er 2 mogelijkheden:
  • In geval van ziekte of ongeval: uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen na het kamp bereiken, samen met een doktersattest. Het inschrijfbedrag (min. 12 euro administratiekosten per kamp) zal na de vakantieperiode teruggestort worden. 
  • In alle andere gevallen: U laat ons op voorhand schriftelijk weten dat de inschrijving niet kan doorgaan. Wij sturen u een tegoedbon op t.w.v. het inschrijvingsbedrag(min 12 euro administratiekosten per kamp) die u kunt gebruiken voor de betaling van een ander kamp binnen ons Wakasa aanbod.

6. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Deelnemers die niet in een voor hun leeftijdscategorie georganiseerd kamp ingeschreven zijn, zijn niet verzekerd.

7. Wakasa kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

8. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden of veranderen van locatie. Wij zorgen steeds voor een alternatief kamp of betalen u het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug. 

9. In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat een uitstap of activiteit wijzigt. Wakasa zal steeds trachten hiervoor een waardig alternatief te bieden. Een terugbetaling van uw inschrijvingsgeld als gevolg van een programmawijziging binnen het gekozen projectkamp, is niet mogelijk. 

10. Wakasa houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens het kamp door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarom niet deelgenomen is, na de vakantieperiode, terugbetaald worden (min 12 euro administratiekosten per kamp). 

11. Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren, 5 werkdagen na het kamp.

12. Roken is voor elke deelnemer en begeleider verboden. 

13. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang en verzekering. Een lunchpakket wordt door de deelnemers van de externaatkampen zelf meegebracht. 

14. De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand Wakasa. Wakasa kan ook uw naam en adres doorgeven aan derden met interessante informatie voor u. Deelnemers die dat liever niet hebben, kunnen door een simpel telefoontje verwijderd worden uit de bestanden. (wet op de privacy van 8/12/1992) 

15. Wakasa neemt op de kampen foto’s van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto van uw zoon / dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk te melden. Gelieve hierbij een foto van uw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren. 

16. Voor al uw kinderen t.e.m. 11 jaar die aan een Wakasa kamp hebben deelgenomen ontvangt u automatisch twee weken na het kamp een fiscaal attest, tot 11,20 euro per dag per kind. Via uw ziekenfonds kan u een tegemoetkoming verkrijgen. Dit document ontvangt u ook automatisch twee weken na het gevolgde kamp.

17. Kortingen die toegekend worden, staan vermeld in de brochure. De kortingen zijn niet cumuleerbaar en worden automatisch verrekend. Onrechtmatig verkregen kortingen worden teruggevorderd. Kortingen worden niet terugbetaald. U ontvangt hiervoor een waardebon. Door de betaling uit te voeren voor de Wakasa Jongerenkampen bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Download Algemene Verkoopsvoorwaarden
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×