Wakasa.be respecteert persoonlijke gegevens

Wakasa hecht hoge waarde aan alle persoonlijke gegevens en zal deze in alle vertrouwen behandelen. Wanneer persoonlijke gegevens worden doorgegeven, gaat men akkoord voor de verwerking ervan in de database van Wakasa jongerenkampen vzw, Bosdel 54, 3600 Genk, ondernemingsnummer BE818.148.577. Doorgegeven persoonlijke gegevens, worden enkel gebruikt in het kader van de activiteiten van Wakasa. o.a. om:

  • Te informeren rond nieuwe producten en diensten. O.a. door via e-mail informatie te versturen die in het interessegebied liggen, zoals o.m. kampaanbod, events en springkastelen. Deze informatie kan worden bezorgd via verschilllende communicatiekanalen
  • De maandelijkse nieuwsbrief te versturen
  • Het beheer van de websites en de diensten die we aanbieden vlotter te laten verlopen.
  • informatie i.v.m. kampen te versturen.

Wakasa draagt de grootste zorg voor ieders persoonlijke gegevens en verbindt zich ertoe om alle geldende Belgische wettelijke regels hieromtrent, zoals de wet van 8 december 1992, te respecteren. Persoonlijke gegevens worden nooit doorgegeven aan derden (behalve door onze partnerbedrijven).

Men kan ten allen tijde zich kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van persoonlijke gegevens door een eenvoudig verzoek per e-mail te sturen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft iedereen het recht om bijkomende gegevens op te vragen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Postbus nr. 4, Brussel 37 te B-1000 Brussel. Bij het doorgeven van persoonlijke gegevens erkent men dat de aansprakelijkheid voor de materiële juistheid van de ingebrachte of overgemaakte persoonlijke gegevens uitsluitend bij de doorgever berust.

Gegevens updaten of verwijderen

Zoals de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorschrijft, heeft iedereen ten allen tijde het recht om persoonlijke gegevens te raadplegen en die aan te passen waar nodig. Men heeft steeds de mogelijkheid om uit te schrijven (op bepaalde nieuwsbrieven of volledig). Vanaf het moment dat men is uitgeschreven, worden alle gegevens gewist.

Regelmatig zal Wakasa.be e-mails versturen met informatie omtrent updates, nieuwe diensten e.d. Indien men dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen kan dit via e-mail worden gevraagd. Dergelijke verzoeken worden direct ingewilligd.

Alle persoonlijke gegevens worden te allen tijde veilig bewaard

Alle persoonlijke gegevens worden door Wakasa.be veilig bewaard opgeslaan. Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor derden of voor Wakasa-medewerkers die niet de vereiste toegangsrechten hebben. Het aantal Wakasa-medewerkers die toegang hebben tot persoonlijke gegevens blijven steeds beperkt. We beschikken over strikte beveiligingscontroles om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van persoonlijke gegevens te vermijden.

Gebruik van cookies

De Wakasa.be website gebruikt cookies om het gebruik van de website sneller en eenvoudiger te laten verlopen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch in het geheugen van computers bewaard worden om de toegang tot websites te vergemakkelijken en de navigatie sneller en efficiënter te laten verlopen. De cookies op de website stellen Wakasa.be in staat om de gegevens die bij voorgaande bezoeken zijn doorgegeven terug te vinden, zodat deze niet opnieuw te moeten ingeven. Zo dient men binnen een surfsessie niet telkens opnieuw de inloggegevens te moeten ingeven om toegang te krijgen tot persoonlijke pagina’s. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt en is uniek per gebruiker.

Wakasa.be gebruikt enkel cookies wanneer dit uitdrukkelijk is aanvaard. Bovendien kan men de cookies steeds uitschakelen bij persoonlijke aanmelding en door de persoonlijke browserinstellingen aan te passen zodat die geen cookies meer accepteert.

Voor verdere vragen of opmerkingen: contacteer

administratie@wakasa.be
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×